Linia COMPAIR

1,00

Jednostki ssące RIBO COMPAIR charakteryzują się całkowitym brakiem elementów elektrycznych lub elektromechanicznych oraz części ruchomych. Ssanie jest generowane przez strumień sprężonego powietrza, które po przepłynięciu przez kanał o odpowiedniej wielkości tworzy silny efekt Venturiego.

Idealnie nadają się do stosowania w szczególnie trudnych lub niebezpiecznych warunkach środowiskowych, na placach budowy lub w pomieszczeniach, w których energia elektryczna jest zabroniona lub niedostępna.

Mogą być stosowane zarówno jako ruchome jednostki ssące-filtrujące z pojemnikami o różnych wymiarach, jak i jako jednostki stacjonarne do instalacji scentralizowanych i do transportu pneumatycznego (także z lejem załadowczym).

POPROŚ O WYCENĘCZAT Z KONSULTANTEMWróć
Clear
000

Linia COMPAIR zasysa takie materiały jak: wióry, nawet ścierne i ostre, pyły i materiały stałe oraz ciecze i emulsje. Jest szczególnie wskazana:

  • w elektrowniach do konserwacji i czyszczenia transformatorów mocy, rozdzielnic i linii elektroenergetycznych,
  • w elektrowniach jądrowych lub w miejscach, w których używanie maszyn zasilanych energią elektryczną jest zabronione, w środowiskach, w których występują masy metalowe,
  • do usuwania materiałów łatwopalnych w rafineriach ropy naftowej i wokół nich, zakładach przetwarzania i magazynowania węglowodorów, studniach wydobywczych, zbiornikach, stacjach paliw i na pokładach statków,
  • do instalacji na zewnątrz,
  • Iw środowiskach, w których szczególną uwagę zwraca się na zanieczyszczenie hałasem i obecny poziom hałasu.

Gama odkurzaczy linii COMPAIR jest dostępna w następujących wersjach:

  • SERIE 281/200: do pyłów i suchych materiałów stałych,
  • SERIE 281/210: odsysanie cieczy i pyłów (z wymianą filtra),
  • SERIE 281/179 – 281/250 – 551/179 – 551/250: do cieczy i wiórów zmieszanych z olejem (czyszczenie obrabiarek i warsztatów),
  • SERIE 281/199 – 551/199: o pyłów i suchych materiałów stałych,
  • SERIE 551/220: do pyłów i suchych materiałów stałych, czyszczenie zakładów produkcyjnych i otwartych powierzchni.

Wszystkie modele są dostępne w wersji ze stali nierdzewnej, z wielostopniowym systemem filtrowania do wysokowydajnego zbierania drobnego pyłu, w tym toksycznego i/lub szkodliwego pyłu (FAS) oraz są zgodne z dyrektywą ATEX, grupa II, kategoria 2G/D, do użytku w strefie sklasyfikowanej jako 1,21 i 2,22.